Perusta

Miksi pelastus.org?

Muutama vuosi sitten minulle tuli ajatus oman sivuston pystyttämisestä, mutta en ollut tuolloin vielä siihen valmis.

Nyt tilanne on toinen ja koin, että minun on tehtävä jotain, jotta useampi ihminen voisi etsiä totuutta ja löytää sen.

Tässä kirjoittamani muutamat ajatukset ovat lainauksia lukuunottamatta omia mielipiteitäni tai pohjautuvat eri lähteistä lukemaani. Sivustolla olevien viittausten takana on sitävastoin valtavasti tietoa. Kuitenkin linkkien lukijan kannattaa olla kriittinen, koska sivut voivat linkittyä edelleen hyvin moneen lähteeseen, joista joidenkin luotettavuudessa voi olla parantamisen varaa.

Mikä sitten on totuus?

Kysymys on hyvin ajankohtainen nyt kun eletään aikaa, jossa keskustelussa on tullut esiin mm. termi ”vaihtoehtoinen totuus” .
On jopa monen mielestä hyväksyttävää valehdella, jos se edistää omaa päämäärää. Totuudesta poimitaan ne osat, jotka tukevat ennalta asetettua tavoitetta ja muut jätetään sanomatta. Tätä eivät monet miellä valehteluksi. Eipä taida meistä löytyä ketään, joka ei joskus olisi tietoisesti valehdellut tai jättänyt totuuden kertomatta. Itse olen siihen myös syyllistynyt lukuisat kerrat, milloin milläkin perusteella. Näin ei kuitenkaan ole hyvä toimia. Toisaalta yhä useammat pitävät valehtelemista jopa suositeltavana. Sanotaan, että totuuksia on monia, mutta yksi pysyy. ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. ” (joh 14:6).

Miksi emme aina pysy siinä, jonka koemme totuudeksi?

Valehteleminen kumpuaa hyvin usein pelosta.
Kuinka monesti olenkaan siihen myös itse sortunut.

Ehkä muistat jonkun hankalan tilanteen, josta olet pyrkinyt eroon ”pienellä valkoisella valheella”? Kuinkas siinä lopulta kävikään?
Niin, helposti valhe johtaa seuraavaan, kunnes ollaan jo ”suossa polviaan myöten” ja ulospääsyä kierteestä on vaikea löytää.
Jos sen sijaan olet ollut rohkea ja tunnustanut virheesi, olet usein ehkä joutunut heti kärsimään, mutta usein olet saanut myös virheesi anteeksi ja asia on voitu unohtaa ja oppiminen virheestä on ollut mahdollista. ”Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.” (Luukas 6:37).

Monet eivät myöskään kestä ”totuuden kertomista”. Suora palaute koetaan loukkauksena ja se johtaa usein, itsekin syvimmiltään koetun, totuuden välttelemiseen. Monet eivät pysty hyväksymään tosiasioita ja pyrkivät kumoamaan ne mitä moninaisimmilla selityksillä ja perusteluilla, vaikka ne olisivat kuinka ilmeisiä. Päinvastoin kielletään arvostelu tai jopa haastetaan ”totuuden puhuja” oikeuteen oman näkemyksen haastamisesta.

Pelko on on tässäkin perusmotiivi. Pelätään toisten loukkaantumista tai mielen pahoittamista. Pelätään joutumista itse hankalaan asemaan jne..
Ihminen voi myös pelätä leimautuvansa tai muuttuvansa ja siksi ei edes uskalla tutkia esimerkiksi Raamattua. Kuitenkin usko voi vähentää pelkoa. Daavid sanoi pojallensa Salomolle: ”Ole luja ja rohkea ja ryhdy työhön, älä pelkää äläkä arkaile, sillä Herra Jumala, minun Jumalani, on oleva sinun kanssasi. ” (1. aikak, 28:20)

Mikä on pelon taustalla?

Pelko on meissä kaikissa läsnä ainakin jossain määrin. Puhutaan itsesuojeluvaistosta tai hyvin syvällä biologisessa rakenteessa tai aivoissa olevista tekijöistä.

Pelko on etenkin laumaeläimillä lajin säilymisen kannalta tärkeä ominaisuus. Voidaan tunnistaa erilaisia lajityypillisiä pakoreaktioita. Taitavat saalistajat osaavat käyttää myös tätä pelkoa hyväkseen ja saavat ajettua saaliin satimeen esimerkiksi paniikin avulla.

Myös luonnollinen ihminen tuntee pelkoa ja toimii pelon ohjaamana. Pelolla myös johdetaan vaikka yleisesti tunnustetaan sen haitalliset vaikutukset. Yhteiskunnassa on lainsäätäjä asettanut erilaisia pelotteita, jotta ihmiset noudattaisivat laadittuja sääntöjä. Tämä on tietenkin välttämätöntä nykyisen yhteiskunnan toimivuuden kannalta. ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. ”(Room. 13:1)

Voi myös ajatella, että mitä vähemmän on luottamusta sitä enemmän on pelkoa.
Pelon voi näin myös kuvata luottamuksen puutteena. Ihminen, jolta puuttuu luottamus korvaa tuon aukon pelolla. Ihminen, jota ohjaa pelko, voi olla hyvin epävarma päätöksissään ja pelko voi estää rationaalisen ajattelun kriisitilanteessa, koska hän ei luota omaan eikä muidenkaan arvostelukykyyn.

Jokainen ihminen kaipaa jossain vaiheessa kuitenkin jotain josta voi hakea turvaa ja joka voi poistaa pelkoa, koska pelko aiheuttaa meissä stressiä ja se pitkittyneenä johtaa haitallisiin seurauksiin.

Voiko ihminen poistaa pelon kokonaan?

Tuskin se on mahdollista, mutta pelon kohteen voi valita. Monet pyrkivät peittämään pelkonsa jollain toiminnolla tai uskonnolla kuten maalari vanhan maalin uudella. Kuitenkin kriisitilanteessa vanha tulee alta esiin. Jos ihminen syyttä pelkää itseään tai muita ihmisiä, hänen päätöksensä voivat horjua tilanteen mukaan.

Tarvitaan vankka pohja, joka ei horju, jotta emme pelkäisi ihmisten arvostelua tai toimia. ”Sentähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat” (ps. 46:3).

Se pohja voi löytyä lähimmäisen rakkaudesta: ”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. ” (Tim. 1:7)

Ole utelias ja punnitse

Älä siis pelkää. Kuuntele sydämesi ääntä. Etsi niin löydät. Älä pelkää sitä mitä muut ihmiset sanoisivat vaan tutki luomakuntaa avoimin mielin. Havainnoi ja arvioi mikä on totta ja mikä perustuu uskomuksiin tai päätelmiin, jotka eivät ole päteviä. Harkitse mikä on arvailua ja mikä on tehtyjen löytöjen kanssa ristiriidassa. ”Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle; tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle.” (Job 12:7-8)
Onko yleisesti hyväksytyt pinttyneet olettamat syy ristiriitaan ja onko asiaa syytä katsoa sinulle uudesta kulmasta?
”Tietoa hankkii ymmärtäväisen sydän, tietoa etsii viisasten korva. ” (ps. 18:15)

Voit jatkaa tiedon etsimistä Tietolähteitä -sivun linkeistä tai muualta internetistä.

Olet poistumassa blogista Luomakunta ja ihminen

  Varoitus! Olet siirtymässä ulkopuoliselle sivustolle pois pelastus.org - sivustolta. Olen linkittänyt ulkopuolisen sivun on hyvässä uskossa, mutta en ole millään tavoin vastuussa ulkopuolisen lähteen sisällöstä ja koska en hallinoi sitä on mahdollista, että se on muuttunut linkityshetken jälkeen. Klikkaa alla olevaa linkkiä, jos haluat siirtyä tuolle ulkopuoliselle sivustolle. Jos et halua avata sitä klikkaa CANCEL.

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL