Mantereiden siirtyminen

Linkin videossa kuvataan malli, joka selittää mantereiden siirtymän (nykyisten muodostumisen) lyhyessä ajassa. Tämä malli poikkeaa perinteisen hitaan muutoksen mallista ratkaisevasti, vaikka molemmilla tavoitteena on selittää nykyisten mantereiden siirtyminen nykyisille paikoilleen. (ohessa suluissa mainittu videon asiaan liittyviä kohtia noin tunteina:minutteina alusta)

Tämä malli sopii myös paremmin yhteen geologisen todistusaineiston kanssa ja selittää sellaisia tapahtumia, joita hitaan liikkeen malli ei pysty selittämään. Esimerkiksi timattien muodostuminen (2:01) ja eräiden kivilajien syntyminen suuressa paineessa ja matalassa lämpötilassa (1:20). Samoin himalajan vuoriston syntyminen (1:18) sopii paremmin tähän nopeaan malliin.

Mallin mukaan on simuloitu (0:50) tiedemiesten laskelmien pohjalta supertietokoneilla mantereiden siirtyminen ja sen tulokset vastaavat hyvin mantereiden siirtymän lopputulosta (1:05).

Malli selittää myös joissakin laavavirroissa havaitut merkit maan magneettikentän nopeista muutoksista (1:45). Se myös antaa selityksen maan manttelin (0:37) havaittuihin lämpotilaeroihin (1:30) ja mantereen läpi kulkeneisiin järistysaaltoihin (1:14).

Kaiken kaikkiaan malli on hyvin sopusoinnussa maan iän ja vedenpaisumuskatastrofin aikajänteen ja tapahtumien kanssa (1:50). Tapahtuneita geologisia muutoksia ei pystytä täysin selittämään muiden mallien avulla. ”Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin,” (Ps. 90:2)

Olet poistumassa blogista Luomakunta ja ihminen

  Varoitus! Olet siirtymässä ulkopuoliselle sivustolle pois pelastus.org - sivustolta. Olen linkittänyt ulkopuolisen sivun on hyvässä uskossa, mutta en ole millään tavoin vastuussa ulkopuolisen lähteen sisällöstä ja koska en hallinoi sitä on mahdollista, että se on muuttunut linkityshetken jälkeen. Klikkaa alla olevaa linkkiä, jos haluat siirtyä tuolle ulkopuoliselle sivustolle. Jos et halua avata sitä klikkaa CANCEL.

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL