Geologiaa ja ilmastoa

Miten vuoret voivat siirtyä kymmeniä kilometrejä pois juuriltaan? Näin on tapahtunut mm. Californiassa geologisesti ajatellen varsin hiljakkoin. Vuoriston alla on vain sedimenttiä ja graniitin signatuurin avulla on vuoren juuret löydetty kymmenien kilometrien päästä. Maanjäristyksen on täyttynyt olla valtava. Nyt vuoristo, jolla ei ole juuria on epävakaa ja painuu hiljalleen alaspäin aiheuttaen jossain vaiheessa voimakkaita maanjäristyksiä. Tästä lisää linkin videossa. Tämä vuoriasia on n. 30 min. kohdalla.

”Hän siirtää vuoret äkkiarvaamatta, hän kukistaa ne vihassansa; ” (Job. 9.5)

Tulvan jälkeinen ilmasto on ollut hyvin kostea ja lämmin. Merivesien läpötila on ollut noin huoneenlämpöinen läpikotaisin. Tästä on merkkejä fossiileissa. Lämmin merivesi on aiheuttanut suuret pitkäaikaiset jättipyörremyskyt, jotka ovat siirtäneet lämpöä merestä ja tuoneet sadetta alas. Sade on pohjoisella ja eteläisellä puoliskolla tullut alas lumena, josta on seurannut jääkausi.

Jää on jättänyt sulaessaan valtavat vesimassat, jotka ovat purkautuneet meriin voimalla muodostaen suuret kanjonit. Tästä em. videossa on kerrottu n. 40 min kohdilla.

Kanjonit eivät ole muodostuneet sen pohjalla olevan pienen joen voimasta hiljalleen vaan äkisti valtavien vesimassojen voimasta ja joki on syntynyt lopuksi kanjonin pohja-aineksen päälle.

Mutta vuorikin vyöryy ja hajoaa, ja kallio siirtyy sijaltansa, vesi kuluttaa kivet, ja rankkasade huuhtoo pois maan mullan;” (Job 14:18-19)

Olet poistumassa blogista Luomakunta ja ihminen

  Varoitus! Olet siirtymässä ulkopuoliselle sivustolle pois pelastus.org - sivustolta. Olen linkittänyt ulkopuolisen sivun on hyvässä uskossa, mutta en ole millään tavoin vastuussa ulkopuolisen lähteen sisällöstä ja koska en hallinoi sitä on mahdollista, että se on muuttunut linkityshetken jälkeen. Klikkaa alla olevaa linkkiä, jos haluat siirtyä tuolle ulkopuoliselle sivustolle. Jos et halua avata sitä klikkaa CANCEL.

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL